มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ณ ห้องผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่