พิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. และนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร