พิธีลงนามถวายพระพรชัยงมล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ 15 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ในช่วงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15