พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางรัชนีภา อัครเดชานุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่