ประชุม กศจ.ลำพูน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีวาระสำคัญ เรื่องการส่งมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1, เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ