ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นางสาวเพ็ญพร ปะระดี รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการกลุ่มสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านทางออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ