ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่