ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ยุพิน
บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการและเลขานุการ