ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน และ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นกรรมการและเลขานุการ