ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกรรมการ และ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กรรมการและเลขานุการ