ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 2

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่