แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บุคลากรศธภ.15

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บุคลากรศธภ.15

  • โครงสร้างอัตรากำลังของศธภ.15

  • ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

  • ประวัตินายชาตรี ม่วงสว่าง 

  • ประวัตินายกวิน เสือสกุล 

  • รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 

  • บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

  • บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์

  • บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

  • บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

  • บุคลากรกลุ่มบุคคล