แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

สถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

เลขที่ 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 053221413

โทรสาร. 053214575

ตำแหน่งที่ตั้ง