ตรวจราชการนโยบายเฉพาะด้าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการนโยบายเฉพาะด้าน ประเด็นนโยบายการค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงเรียนบ้านดอนปิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ