ตรวจราชการนโยบายเฉพาะด้าน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการนโยบายเฉพาะด้าน ประเด็นนโยบายการค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะของ กศน. ตำบลผาบ่อง โรงเรียนบ้านในสอย และโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข