จิตอาสาพัฒนา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ 15 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่