จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2565) และวางพวงมาลาถวายราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัย 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่บ้านเมือง นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นและเจริญก้าวหน้าของชาติไทยจวบจนถึงปัจจุบัน ณ หน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่