จัดกิจกรรจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดกิจกรรจิตอาสาพัฒนา “การปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประดับโคมไฟประเพณียี่เป็งเชียงใหม่” ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15