ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูต้นแบบ One Teacher
ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด
ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (TechTalk)
โดยจัดอบรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
TECHTALK 1 เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น.
TECHTALK 2 เรื่อง Storyboardthat วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น.
TECHTALK 3 เรื่อง Quizalize วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 10:00-11:00 น.
TECHTALK 4 เรื่อง Classdojo วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น.
*ลงทะเบียน…ฟรี…ที่ลิ้งนี้ https://bit.ly/3Wm9CpK
**ลิ้ง Zoom ในการเข้าอบรมจะอยู่ภายในภาพประชาสัมพันธ์แต่ละภาพ
***หลังจบการอบรมแต่ละครั้ง จะได้รับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิคผ่านอีเมล์ทันที***
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/oneteachernorthern