กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางเพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้านำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานศึกษาธิการภาค 15