กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมและค่านิยม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 บุคลากร ศธภ.15 ร่วมใจกันส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 “การสวมชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์”