กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมาย นายภูชาวานิช ภูผา นิติกรชำนาญการพิเศษนำบุคลากรทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15  เก็บกวาดเศษใบไม้ และขยะบริเวณพื้นที่รอบอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน