กิจกรรมการประชุมสร้างเครือข่ายจิตอาสา “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดำเนินกิจกรรมการประชุมสร้างเครือข่ายจิตอาสา “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ.15 กิจกรรมกีฬา จิตอาสา สามัคคี และกิจกรรมการสรุปผลการจัดโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 150 คน