การประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 15โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนกลุ่มเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15