การตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ มากวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะศธภ.15 และศธจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วน และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid) ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 โดย นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน