เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้561
mod_vvisit_counterวานนี้1319
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3214
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8696
mod_vvisit_counterเดือนนี้10738
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43339
mod_vvisit_counterทั้งหมด1269717
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

p58641.jpg - 79.74 Kb

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่นางสาววรรณวรพัสส์ นารินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจมาภรณ์ สุริยบูรพกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ในโอกาสที่ผ่านการประเมินเลื่อนตำแหน่งและได้รับการแต่งตั้งในระดับชำนาญการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศธภ 15

 
รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

p5864.jpg - 73.10 Kb

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นำข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับความสะดวกจากทีมเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีพ.ศ.2564

p3864.jpg - 117.58 Kb

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีพ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนลูกเสือ เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยด้านการจราจร และการช่วยเหลือผู้อื่นตามอุดมการณ์ของลูกเสือ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้อย่างถูกต้อง ดำเนินการระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 19 จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการ

ผ่านระบบ Zoom

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

p307641.jpg - 81.01 Kb

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมติดตามการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

p30764.jpg - 99.57 Kb

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประชุมติดตามการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่และมีทีมวิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำการประชุม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

 
ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2564

p297642.jpg - 64.66 Kb

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet/Application) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม

 
ร่วมประชุมโครงการจัดทำข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคนเชิงกลยุทธ์

p297641.jpg - 82.34 Kb

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนกลุ่มเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคนเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคและกลุ่มจังหวัดของสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom/Meeting ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564

p29764.jpg - 84.92 Kb

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางรัชนีภา อัครเดชานุกุล นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนศึกษาธิการภาค 15 นำผู้แทนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Zoom/Meet ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

 
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 11

p28764.jpg - 109.33 Kb

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 นำโดยนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกับ จอส.904 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2566

p23764.jpg - 104.32 Kb

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2566 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeing) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ซึ่งมีผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนมากกว่า 60 คน

 
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวง

p20764.jpg - 66.16 Kb

วันที่20 กรกฎาคม 2564      นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล (Big/Data)
ในช่วงไตรมาส 4 ของงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุมอาคารหอพักแจ่งหัวลิน

 
โครงการ “มีแล้วแบ่งปันขันโตกปันสุข” สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

p207641.jpg - 99.58 Kb

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายนโยบายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกันจัดทำโครงการ “มีแล้วแบ่งปันขันโตกปันสุข” สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 นำผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม และอาหารที่จำเป็นต่อกาดำรงชีพมาแบ่งปันกันภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

p167642.jpg - 81.02 Kb

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Zoom Application) ณ ห้องประชุมอาคารหอพักแจ่งหัวลิน สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
ร่วมการประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

p167641.jpg - 103.95 Kb

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่าน Zoom/Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ และเตรียมการรายงานผลรอบ 9 เดือน ของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 18 of 99


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri