เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้609
mod_vvisit_counterวานนี้1319
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3262
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8696
mod_vvisit_counterเดือนนี้10786
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43339
mod_vvisit_counterทั้งหมด1269765
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษา

p17964.jpg - 90.04 Kb

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค และห้องประชุม 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ มอบ กพร. สป. ดำเนินการทบทวน และประกาศการจัดตั้ง "ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้" และ "กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค" เสนอปลัด ศธ. พิจารณาและให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยงานการศึกษา

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ

p169643.jpg - 88.14 Kb

วันที่16 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายภูชาวานิช ภูผา รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้กาลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้บริหาร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ กศน.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ

p169642.jpg - 91.39 Kb

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายภูชาวานิช ภูผา รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)พร้อมให้กาลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ กศน.อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ครั้งที่ 8/2564

p169641.jpg - 96.22 Kb

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

p9964.jpg - 114.33 Kb

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดตามแนวตะเข็บชายแดน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง และโรงเรียนอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

p89643.jpg - 110.59 Kb

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด และตามแนวตะเข็บชายแดน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย อำเภอเชียงดาว และโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมอำเภอเวียงแหง พบว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand และ On-line และมีการจัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อย่างเคร่งครัด มีการนิเทศก็ติดตามการเรียนจากคณะผู้บริหารและครูอย่างใกล้ชิด

 

 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

p89641.jpg - 104.01 Kb

วันที่ 8 กันยายน 2654 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางพันธุ์ทิพย์ โลราชและนายจีรศักดิ์ แก้วโก เข้าร่วมประชุมดังนี้ เวลา 09.00 – 16.30 น.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และร่วมนำเสนอผลสำเร็จในการขับเคลื่อนงานปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เวลา 09.30 น.–15.00 น. ประชุมคณะทำงานวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบบออนไลน์ และเวลา 15.00/–/17.00 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษา

p89642.jpg - 88.51 Kb

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15และบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาผลการสรุปแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference/(Zoom)/จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักส่วนกลาง สป. ศธภ.1-18 และ ศธจ.77 จังหวัด

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

p7964.jpg - 100.13 Kb

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายศรีชัย  พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไพศาล  ที่รัก รองผู้ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮองสอน พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญพร้อมด้วยคณะจากสำนักงาานศึกษาธิการภาค 15 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดและตามแนวตะเข็บชายแดน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยให้ศึกษานิเทศก์ก็รายงานการดำเนินของโรงเรียนสังวาล์วิทย์ 3 และโรงเรียนบ้านเมืองแปง ณ กศน.อำเภอปาย

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

p6964.jpg - 103.14 Kb

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดและตามแนวตะเข็บชายแดน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนบ้านจันทร์ พบว่า โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand และ On-line ซึ่งโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มีการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน "โมเดลกัลยาณิวัฒนาสร้างสุข“ ส่วนโรงเรียนบ้านจันทร์ จัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษาโดยมีคณะครูและผู้อำนวยการดูแลอย่างใกล้ชิด

 
ประธานมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่าย

p5964.jpg - 108.32 Kb

วันที่ 5 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาการภาค 15 พร้อมด้วยนายเทียม วันมหาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ติดตามและเป็นประธานมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคาร 36 ปี โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มอบนโยบาย ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ช่วยเติมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

p2964.jpg - 104.53 Kb

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital/literacy)/เพื่อรองรับการทำงานในทุกสถานการณ์ (Anytime/Anywhere)/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน  2564  ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน

p1964.jpg - 97.42 Kb

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำกรอบหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม นิดิกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลและการกำหนดกรอบแนวทางการจ้างเหมาบริการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการเป็นสำคัญและเป็นไปตามกรอบแนวทางการจ้างเอกชนและลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนด

 
ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

p318641.jpg - 92.33 Kb

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO/Conference)/ด้วยระบบ Zoom/ประธานพิธีเปิดโดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการทั้งนี้ในส่วนการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการของ สำนักงานศึกษาธิการภาค15และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ผู้นำเสนอได้แก่ นางอัญชลี โพธิ์พาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้นำเสนอจุดเน้นผลลัพธ์การสร้างหลักสูตร CLC/ระดับภาคและจังหวัด ภายใต้การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ คิดและออกแบบหลักสูตร CLCบนฐานความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดหลักสูตรอาชีพที่หลากหลายในบริบทของสถานศึกษาและจังหวัด

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 15 of 99


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri