เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้617
mod_vvisit_counterวานนี้1319
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3270
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8696
mod_vvisit_counterเดือนนี้10794
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43339
mod_vvisit_counterทั้งหมด1269773
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 10/2564

p3011642.jpg - 86.00 Kb

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมหริภุญไชย ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

 
ร่วมโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหภุาษาสู่นวัตกรรมการศึกษา

p3011641.jpg - 113.04 Kb

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหภุาษาสู่นวัตกรรมการศึกษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

 
เป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียนมาตรฐานสากล

p291164.jpg - 113.88 Kb

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียนมาตรฐานสากล "ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ" ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร. ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร่วมกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

p261164.jpg - 112.85 Kb

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร่วมกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  การเปิดเรียน​อย่าง​ปลอดภัย​ด้วยการเรียนรู้​อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนวิทยา​ศาสตร์​จุฬาภรณราช​วิทยาลัย​ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นการเตรียมกำลังคนระดับสูงทางด้าน STEM/เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนใน Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอื่น ๆ ของประเทศ

 
ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

p251164.jpg - 104.37 Kb

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร่วมกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย

 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

p2511641.jpg - 105.53 Kb

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางรัชนีภา อัครเดชานุกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ครบ 109 ปี ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ

 
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

p2211642.jpg - 95.68 Kb

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

 
ต้อนรับและมอบโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้ารับการฝึกงาน

p2211641.jpg - 86.37 Kb

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้ารับการฝึกงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ราย

 
ร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 11/2564

p191164.jpg - 94.56 Kb

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2564

p1811642.jpg - 71.15 Kb

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณทิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม และนางณันศภรณ์ นิลอรุณศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ

 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการน่าน

p1811641.jpg - 82.65 Kb

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการน่าน โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และบุคลากรให้การต้อนรับ

 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการการศึกษา

p151164.jpg - 93.11 Kb

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน Video Conference (ZOOM) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

p1011642.jpg - 96.79 Kb

นที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประพันธ์ ทองหนัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครู ที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกัลยาณมิตรและนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

p1011941.jpg - 88.13 Kb

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านพระนอน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครู ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 12 of 99


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri