เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้597
mod_vvisit_counterวานนี้1967
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3773
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้43122
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1212752
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนพปฎล เมฆเมฆา) และกระทรวงอื่นๆ  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และตรวจราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง

t12257

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผตร.ศธ พร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอแม่เมาะ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน โรงเรียนพินิจวิทยา อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง

t11257

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผตร.ศธ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติและบูรณาการ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สถาบัน กศน. อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านเหล่า อำเภอห้างฉัตร และเยี่ยมห้องสมุดประจำตำบล กศน.ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการตรวจราชการ๒๕๕๗

pct157

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผตร.ศธ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยมี ผอ.สพป. ผอ.สพม. ประธานอศจ. ผอ.กศน.จังหวัด ประธานโรงเรียนเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 
มอบสิ่งของโรงเรียนปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับ โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

 
กิจกรรมวันเด็ก

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดนิทรรศการองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน จัดหัองสมุดมอบหนังสือ และจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
มอบสิ่งของโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

 
เตรียมส่งของ

 

ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน หนังสื่อเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูง

 
คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๗

ในวันเด็ก ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง"

 
สวัสดีปีใหม่

914

คณะอาจารย์จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ กับคณะบุคลากรของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ซึ่งทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ก็ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีจิตนี้เป็นอย่างสูง และขอให้คณาจารย์ขอสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่านได้มีความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่ ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ด้วยเทอญ

 
ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

tr201156

-      ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) และผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค ๑ เข้าตรวจเยี่ยม สพม.๓๔  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ,คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย, คณะอนุกรรมาธิการดำเนินโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น  เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย  ในการจัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทยภายใต้กรอบหัวข้อการส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่นให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖) ระดับภาคเหนือ

 
ผตร.ประธานเปิดนิทรรศการและการจัดการความรู้

tr191156.gif - 237.31 Kb

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) เป็นประธานเปิดนิทรรศการและการจัดการความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” ณ ศูนย์รวมภูมิผญาเพื่อการเรียนรู้ สพป.ลำปาง เขต ๑ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์/นิทรรศการ และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารศึกษา ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

 
วันปิยะมหาราช

นายสุชิน  สาระจันทร ผอ.ศธภ.๑  นำข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่  ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๖   ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน  และมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 81 of 97


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri