เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้631
mod_vvisit_counterวานนี้1319
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3284
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8696
mod_vvisit_counterเดือนนี้10808
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43339
mod_vvisit_counterทั้งหมด1269787
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี๒๕๕๘

ptp271157

นางปิยะมาศ ปันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำแผนปฏิบัตราชการ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เนื่องในโอกาสมาตรวจราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  งวดที่ นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการยังได้ให้ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ และเยี่ยมชมผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

p261157

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  งวดที่ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 
ร่วมพิธีวันฝนหลวง

fonh57

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิการยน ๒๕๕๗ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะ ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วางหลีดงานศพ

p71157

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเลิศ  ตาไชย  บิดาของนายสมศักดิ์  ตาไชย  เลขาธิการ สกสค.  ณ  บ้านวังปาน  ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

 
เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

big157

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  นำข้าราชการและบุคลากรของสำนักฯ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" โดยจัดกิจกรรม ๕ ส. ในหน่วยงานรณรงค์การกำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
ร่วมงานวันปิยะมหาราช

p231057

นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  นำข้าราชการสำนักงานฯ  ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่  ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 
ร่วมงานทอดกฐินวัดไม้รวก

kt181057

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดไม้รวก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชน ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้

 
ร่วมงานกฐินวัดไม้รวก

kt171057

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายภานุศร  สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔, ๖, ๑๓ พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓, ๔, ๖, ๑๓  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน โดยมี นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดไม้รวก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
ร่วมเปิดงานนิทรรศการ "ASEAN NIGHT IPECM ๒๐๑๔"

avpl57

วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "ASEAN NIGHT IPECM ๒๐๑๔" และร่วมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ของศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑ ในการจัดงานครั้งนี้ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น

p12957

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการศึกษา : ปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจราชการจังหวัดลำพูน

p10957

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ โดยมี นายเล่ห์  ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ และคณะครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

 
ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

p11957

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายการดำเนินการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบที่ ๒ พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ Fix It Center ที่จัดในวิทยาลัย    โดยมี นายประภากร วัชราคม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่      ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการครองครับสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย กิจกรรมครอบครับสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวให้มีความเข้มเข็งและอบอุ่น มีความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดี ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐๐ ครอบครัว

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 80 of 99


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri