เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้652
mod_vvisit_counterวานนี้1967
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3828
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้43177
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1212807
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

p143652.jpg - 57.94 Kb

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางพิไลรัตน์ ต๊ะมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

 
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

p113652.jpg - 107.55 Kb

 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีนของนักเรียนและครู ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  สังกัด สพม.เชียงใหม่  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  สังกัด สพม.เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  สังกัด อศจ.เชียงใหม่

 

 
ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

p113651.jpg - 115.23 Kb

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวคำนิยมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2564

 
เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

p10365.jpg - 118.13 Kb

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการถาค 15 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยนางพันธ์ทิพย์ โลราช อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน ระหว่างวันที่ 10 –11 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สพม. แม่ฮ่องสอน

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

p9365.jpg - 94.33 Kb

วันที่ 9 มีนมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายอรรถพล อุดคำมี ผู้อำนวยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ ศธจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านทุ่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมี นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

 
มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

p7365.jpg - 55.43 Kb

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา ปิยะฤดีวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ประชุมคณะทำงานการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

p3365.jpg - 94.28 Kb

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะทำงานการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)/ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ

p2365.jpg - 115.43 Kb

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2565

p13651.jpg - 74.36 Kb

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ทั้งนี้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้มอบหมายให้นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 
ตรวจเยี่ยมการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

p13652.jpg - 87.72 Kb

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การฉีดวัคซีนของนักเรียนและครู ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 136


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri