เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้649
mod_vvisit_counterวานนี้1967
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3825
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้43174
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1212804
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ร่วมคณะตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

p224651.jpg - 86.50 Kb

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมคณะตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11ณ โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ

 

 
มอบของที่ระลึกแก่ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล

p224652.jpg - 90.97 Kb

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นายปิติพงษ์ คำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศึกษาธิการภาค 15 นางสาวอังคณา คิดการงาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวรัตนา ปาลี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 มอบของที่ระลึกแก่ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการ ผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

p204653.jpg - 104.74 Kb

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมาย นางรัชนีภา อัครเดชานุกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายภูชาวานิช ภูผา รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อาคารเวียงบัว เก็บกวาดขยะ ห้องโถง บริเวณอาคารสำนักงาน จัดเก็บของและสัมภาระต่าง ๆ ห้องปฏิบัติงาน จัดเก็บเอกสารและกิจกรรม 5 ส.

 
พิธีทำบุญสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและบุคลากร

p19465.jpg - 114.42 Kb

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ และผู้อำนวยการกลุ่ม นำบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย และพระภูมิเจ้าที่ (พ่อปู่) ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พิธีทำบุญสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและบุคลากร เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2565

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานประเด็นนโยบายเร่งด่วน

p204652.jpg - 95.48 Kb

 

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี  รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานประเด็นนโยบายเร่งด่วน  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 อาทิ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพการพาน้องกลับมาเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้นักเรียนและครู ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


 

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565

p204651.jpg - 77.89 Kb

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นกรรมการและเลขานุการ และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน

p6465.jpg - 110.19 Kb

วันที่ 6 เมษายน 2565นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสาวก้านทิพย์  ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สอศ. ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนนโยบาย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน

p5465.jpg - 116.61 Kb

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สอศ. ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนนโยบาย ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1โรงเรียนศรีจอมทอง และวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 
ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2565

p44651.jpg - 94.20 Kb

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2565

p44652.jpg - 90.89 Kb

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 136


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri