เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้260
mod_vvisit_counterวานนี้1008
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6921
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้260
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา47495
mod_vvisit_counterทั้งหมด1215900
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมในการบำเพ็ญกุศลศพ

p55651.jpg - 105.42 Kb

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมในการบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่อำนวย พรหมดี มารดานายปรีดา พรหมดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ได้มอบเงินร่วมทำบุญในนามสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้ประสานและมอบหมายบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนวางหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ วัดนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมประชุมคณะทํางานทบทวนโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ

p55652.jpg - 72.99 Kb

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมประชุมคณะทํางานทบทวนโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการต่ำกว่าระดับกรมของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application) ณ ห้องศึกษาธิการภาค ชั้น 1 โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

p45651.jpg - 93.66 Kb

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

 
อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565

p2565.jpg - 93.18 Kb

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom/Meeting) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาภาค 15 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คะเณยะ  อ่อนนาง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่  เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

p4564.jpg - 92.06 Kb

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กำหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธี และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ บริเวณหน้าอากคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงให

p294651.jpg - 86.95 Kb

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องปฏิบัติราชการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ร่วมประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

p294652.jpg - 91.86 Kb

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบคำรับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่ม เข้าร่วมประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

p27465.jpg - 118.49 Kb

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมาย นางรัชนีภาอัครเดชานุกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณรั้วด้านหน้าสำนักงาน ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับสีขาวบริเวณรั้วด้านหน้าสำนักงาน     

 
ร่วมประชุมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา

p26465.jpg - 97.07 Kb

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนายพิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา

p23465.jpg - 106.10 Kb

วันที่ 23 เมษายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา (REO 11 MOE AWARDS) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 136


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri