เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้648
mod_vvisit_counterวานนี้1967
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3824
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้43173
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1212803
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

รายนามผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
รายนามบริจาคผ้าป่าปลูกต้นไม้
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
1 25  ส.ค.  58 นายประเทือง   ทรัพย์เกิดและครอบครัว 5,000.00
2 27  ส.ค.  58 สนง.สกสค.จ.นนทบุรี 500.00
3 1  ก.ย.  58 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ปทุมธานี 530.00
4 1  ก.ย.  58 สนง.สกสค.จ.ลพบุรี 530.00
5 2  ก.ย.  58 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 700.00
6 2  ก.ย.  58 กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง 500.00
7 3  ก.ย.  58 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 200.00
8 3  ก.ย.  58 สนง.สกสค.จ.อุตรดิตถ์ 1,000.00
9 3  ก.ย.  58 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จ.พะเยา 500.00
10 4  ก.ย.  58 นางธวัลรัตน์   วงศ์พิตรพิบูลย์ 70.00
11 4  ก.ย.  58 นางสาวอลิศ   มณีหยก 100.00
12 4  ก.ย.  58 สนง.สกสค.จ.ชลบุรี 1,000.00
13 7  ก.ย.  58 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน 1,000.00
14 8  ก.ย.  58 คณะนักเรียนภาษาจีน  กศน.ตำบลช้างเผือก 650.00
15 9  ก.ย.  58 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ 500.00
16 9  ก.ย.  58 โรงเรียนจักรคำคณาทร  จ.ลำพูน 300.00
17 10  ก.ย.  58 ผอ.เอกชัย 900.00
18 11  ก.ย.  58 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1,000.00
19 11  ก.ย.  58 กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า 325.50
20 11  ก.ย.  58 นายสมศักดิ์  เรืองสุวรรณ 1,000.00
21 14  ก.ย.  58 สนง.สกสค.จ.เชียงราย 720.00
22 14  ก.ย.  58 คุณศริญญา  กุลประดิษฐ์ 100.00
23 14  ก.ย.  58 นายภานุรุจ  กลิ่นโพธิ์ 100.00
24 14  ก.ย.  58 คุณนงลักษณ์  ชัยชูมินทร์ 100.00
25 14  ก.ย.  58 นายอุดม 100.00
26 14  ก.ย.  58 นบก.ศธ.2 830.00
27 14  ก.ย.  58 สนง.สกสค.จ.มุกดาหาร 140.75
28 14  ก.ย.  58 สพป.ชลบุรี เขต 3 1,000.00
29 14  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จากตรัง 500.00
30 15  ก.ย.  58 นายสมาน-นางมยุรี   กาเผือก 3,000.00
31 15  ก.ย.  58 สำนักส่งเสริมกิจการการนักศึกษา 1,000.00
32 15  ก.ย.  58 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  ชลบุรี 1,000.00
33 15  ก.ย.  58 งานชุมนุมยุวกาชาด 610.00
34 15  ก.ย.  58 ผอ.สุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย (ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) 1,000.00
35 15  ก.ย.  58 นายสถิตย์  เงินเจือทองและภรรยา 1,000.00
36 15  ก.ย.  58 นายสำราญ  ชวนวัน 1,000.00
37 15  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จากราชบุรี 100.00
38 15  ก.ย.  58 นายธีร์  ภวังคนันท์ 500.00
39 15  ก.ย.  58 นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ (ผอ.สม.การอาชีวศึกษาภาคกลาง 5) 500.00
40 15  ก.ย.  58 ดร.จีระพงษ์  หอมสุวรรณ (ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก) 500.00
41 15  ก.ย.  58 นางสาววาสุกาญจน์  บู่ทอง 500.00
42 15  ก.ย.  58 ดร.ธีรเดช  สายเส็น 500.00
43 15  ก.ย.  58 นายสมเกียรติ  แถวไธสง  ผอ.ศธภ.9  และคณะ 1,000.00
44 15  ก.ย.  58 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 500.00
45 15  ก.ย.  58 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 300.00
46 15  ก.ย.  58 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 500.00
47 17  ก.ย.  58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพุน เขต 1 500.00
48 17  ก.ย.  58 สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด 500.00
49 21  ก.ย.  58 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 1,000.00
50 21  ก.ย.  58 คุณธารา  รังคะรุติ 1,000.00
51 21  ก.ย.  58 ด.ช.ณภัทร  โล่ห์สวัสดิ์ 40.00
52 21  ก.ย.  58 นายพีรยศ  โล่ห์สวัสดิ์ 40.00
53 21  ก.ย.  58 นางณัทพร  โล่ห์สวัสดิ์ 50.00
54 21  ก.ย.  58 คุณอริศรา  ครองทอง และเพื่อนฯ 140.00
55 21  ก.ย.  58 คุณอรพรรณ  ทวิสาศ 20.00
56 21  ก.ย.  58 คุณรดา   แก้วสุยะ 100.00
57 21  ก.ย.  58 ด.ช.จรัล  พร้อมครอบครัว  กศน.ตำบลช้างเผือก 60.00
58 21  ก.ย.  58 น.ส.แสงเปา  อินแสง  กศน.ตำบลช้างเผือก 20.00
59 21  ก.ย.  58 นักศึกษา  กศน.ตำบลช้างเผือก 709.00
60 21  ก.ย.  58 กศน.ตำบลช้างเผือก 20.00
61 21  ก.ย.  58 น.ส.แสนเดือน  แซ่ก๋อ  กศน.ตำบลช้างเผือก 20.00
62 21  ก.ย.  58 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 500.00
63 21  ก.ย.  58 วิทยาลัยอาชึวศึกษาแพร่ 500.00
64 21  ก.ย.  58 วิทยาลัยเทคนิคตาก 1,000.00
65 21  ก.ย.  58 วิทยาลัยการอาชีพลอง 500.00
66 21  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 400.00
67 21  ก.ย.  58 นายมารุต  อุปนิสากร 1,000.00
68 21  ก.ย.  58 นายวีระ  เมืองช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค  2 1,000.00
69 21  ก.ย.  58 นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์ 1,000.00
70 21  ก.ย.  58 นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง 200.00
71 21  ก.ย.  58 นางสาวชมภู  พึ่งธรรม 300.00
72 21  ก.ย.  58 นางสมรัชนีกร  อ่องเอิบ  นบส.รุ่น  5 500.00
73 21  ก.ย.  58 นายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์  กศน.จ.สตูล 300.00
74 21  ก.ย.  58 นายอุดร  สิทธิพาที  ผอ.กศน.จ.ยะลา 1,000.00
75 21  ก.ย.  58 คุณบุญเทียม  ซังสวัสดิ์ 1,000.00
76 21  ก.ย.  58 คุณรักษาพร  ตัณฑสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา  กทม. 1,000.00
77 21  ก.ย.  58 นางเยาวลักษณ์  คงพูล  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  3 1,000.00
78 21  ก.ย.  58 นายสิทธิพงศ์  นกแอนหมาน  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 1,000.00
79 22  ก.ย.  58 นางดรุณี  นิลมานนท์ 100.00
80 22  ก.ย.  58 นางสาวอังคณา  ไชโย 100.00
81 22  ก.ย.  58 ผอ.ไพฐิตรา  นาคแย้ม 40.00
82 22  ก.ย.  58 อ.รัตน์ติยา  เพ่งพินิจ 100.00
83 22  ก.ย.  58 นางสาวนิชานันท์  มุขโต 100.00
84 22  ก.ย.  58 นายอำนาจ  ชาติสำราญ 100.00
85 22  ก.ย.  58 นายสุรพล 100.00
86 22  ก.ย.  58 นางสาวทิพย์เดช   แจ่มศรี 100.00
87 22  ก.ย.  58 นางกนิษฐา 100.00
88 22  ก.ย.  58 นางชวนพิศ 100.00
89 22  ก.ย.  58 นางสาวธันยาภา   พลังศิลาวรกุล 100.00
90 22  ก.ย.  58 นางสาวสุดารัตน์  อินทรัตน์ 100.00
91 22  ก.ย.  58 ผอ.วีรดา  ชุลีกรานและครอบครัว 100.00
92 22  ก.ย.  58 อ.ปิยนุช  กฤตนันท์  ศธภ.6 100.00
93 22  ก.ย.  58 นายสุกิจ  บัวแพง  ศธภ.6 100.00
94 22  ก.ย.  58 คุณตุ๊ก 60.00
95 22  ก.ย.  58 นางอภิญญา  คงคา 100.00
96 22  ก.ย.  58 นายชลธี  เทศแย้ม 100.00
97 22  ก.ย.  58 นางองอาจ  อินทนิ 100.00
98 22  ก.ย.  58 นายธวัชชัย   แสงโพธิ์  และครอบครัว 300.00
99 22  ก.ย.  58 นายวิชัย  มั่นธา  ประธานเครื่อข่าย  ศมร.ศธภ.1 200.00
100 22  ก.ย.  58 ด.ต.อดุลย์  ขัติยศ 200.00
101 22  ก.ย.  58 นายสมยงค์  คำเหมือดแอ่ 100.00
102 22  ก.ย.  58 คุณอัจราวดี  ปกปิงเมือง  และครอบครัว 100.00
103 22  ก.ย.  58 นายประวัติ  และนางเหรียญทอง  คำยอง 100.00
104 22  ก.ย.  58 นายดนัย  และนายกฤชนนท์  น้อยชื่น 100.00
105 22  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
106 23  ก.ย.  58 นายวิรัตน์  ภควัฒมนตรี 1,000.00
107 23  ก.ย.  58 นางรัชนีภา  ศรีสว่าง 2,000.00
108 23  ก.ย.  58 นายวสันต์  รัชชวงษ์  ผู้อำนวยการสนง.กศน.นครนายก 1,000.00
109 23  ก.ย.  58 น.ส.ภัณทิรา  น.ส.ชลธิชา  และนางสาวมาลี  สิงห์ไตรภพ 300.00
110 23  ก.ย.  58 นายไวโรจน์   สิงห์ไตรภพ 200.00
111 23  ก.ย.  58 นางลัดดาวัลย์  สิงห์ไตรภพ 1,000.00
112 23  ก.ย.  58 นายณรงค์  สิงห์ไตรภพ 1,000.00
113 23  ก.ย.  58 ศ.ดร.ทิพวรรณ   สิงห์ไตรภพ 1,000.00
114 23  ก.ย.  58 ครอบครัวสังข์ทอง 500.00
115 23  ก.ย.  58 ครอบครัวนุนพนัสสัก 500.00
116 23  ก.ย.  58 นางศิริพร  นางประพันธ์  วันวาพร้อมบุตร 500.00
117 23  ก.ย.  58 น.ส.นัทธมน  ธีระวร 500.00
118 23  ก.ย.  58 นางกิ้ม  แซ่หวัง 40.00
119 23  ก.ย.  58 สำนักงาน  กศน.ชุมพร 1,000.00
120 23  ก.ย.  58 สำนักงานศึกษาธิการภาค  2 1,000.00
121 23  ก.ย.  58 สำนักงานศึกษาธิการภาค  8 1,000.00
122 24  ก.ย.  58 เด็กชายตรีเทพ  เข็มทอง 300.00
123 24  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 260.00
124 24  ก.ย.  58 นายบุญเรือง  นางบัวไหล  สู่จาศรี 20.00
125 24  ก.ย.  58 นายทอง  บุญเรือง 20.00
126 24  ก.ย.  58 นายปัญญา  วันแรกและครอบครัว 500.00
127 24  ก.ย.  58 คณะครูโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 505.00
128 24  ก.ย.  58 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 315.00
129 24  ก.ย.  58 นายทวี  เมมอภัย 1,000.00
130 24  ก.ย.  58 นายบุญเลิศ  ทรัพย์เกิด 1,000.00
131 24  ก.ย.  58 พลอากาศตรีสมนึก  สุขเกษม 1,000.00
132 24  ก.ย.  58 สำนักขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 500.00
133 24  ก.ย.  58 นายภุชงค์  โพธิกุฏสัย - นางจารุวรรณ  โพธิกุฏสัย 2,000.00
134 24  ก.ย.  58 นายเสกสรร  แม่โจ้ทีม 40.00
135 24  ก.ย.  58 นายนิมิตร  แม่โจ้ทีม 40.00
136 24  ก.ย.  58 นายวิเชียร  แม่โจ้ทีม 44.00
137 24  ก.ย.  58 นายมานิต  แม่โจ้ทีม 40.00
138 24  ก.ย.  58 นายสมบัติ  แม่โจ้ทีม 40.00
139 24  ก.ย.  58 วิทยาลัยการอาชีพเถิน จ.ลำปาง 909.00
140 25  ก.ย.  58 น.ส.ส่องพรรณ  คำบาล 100.00
141 25  ก.ย.  58 คุณเรณู  จันทร์ทิพย์ 250.00
142 25  ก.ย.  58 นางเนตรนภัส  เอกสุวรรณ 100.00
143 25  ก.ย.  58 นายจักรพล  เอกสุวรรณ 100.00
144 25  ก.ย.  58 นางวาสนา  ปิยะฤดีวรรณ 260.00
145 25  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 60.00
146 25  ก.ย.  58 นางอุสาห์  กลิ่นจำปา 60.00
147 25  ก.ย.  58 นางศิริวรรณ  ปิยศรี 20.00
148 25  ก.ย.  58 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จ.เชียงราย 1,000.00
149 25  ก.ย.  58 สกสค.เชียงใหม่ 3,740.00
150 25  ก.ย.  58 กศน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 490.00
151 25  ก.ย.  58 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3,160.00
152 25  ก.ย.  58 นางสุมาลย์  สอนกระจ่าง 500.00
153 25  ก.ย.  58 คณะผู้ร่วมทำบุญ  จากร้านอาหารเพ็ญ 280.00
154 25  ก.ย.  58 นายชุติเดช  ชัยเรืองสุข  100.00
155 25  ก.ย.  58 ฝ่ายกิจกรรม  กาดสวนแก้ว 61.00
156 25  ก.ย.  58 พ.น.ง.สโตร์ส่วนกลาง  บ.กาดสวนแก้ว  2545  จำกัด 98.00
157 25  ก.ย.  58 บัญชีรับของศุนย์การค้า  บ.กาดสวนแก้ว 50.00
158 25  ก.ย.  58 คุณสวิง  สมสุข 20.00
159 25  ก.ย.  58 โรงพิมพ์กาดสวนแก้ว 50.00
160 25  ก.ย.  58 office  Hr. 156.75
161 25  ก.ย.  58 กศน.ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 500.00
162 25  ก.ย.  58 สกสค จังหวัดชลบุรี 1,000.00
163 25  ก.ย.  58 สพป. เชียงราย  เขต  2 2,000.00
164 25  ก.ย.  58 สกสค.  กรุงเทพมหานครฯ 1,000.00
165 25  ก.ย.  58 ตำรวจภูธรภาค  5  (กก.สส.3.บก.สส.ภ.5) 300.00
166 25  ก.ย.  58 ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักนิติการ สป. 1,000.00
167 25  ก.ย.  58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 1,000.00
168 27  ก.ย.  58 คณะนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทย์ 1,510.00
169 27  ก.ย.  58 นายเชื่อม  มกท้วม 200.00
170 27  ก.ย.  58 น.ส.ณัฐชญาพร  ตันติรัตนวงศ์ 60.00
171 27  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วของบ้านเลขที่ 97 หมู่ 2 100.00
172 27  ก.ย.  58 คุณดรุณี  ดรุณพันธ์ 119.00
173 27  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 230.00
174 27  ก.ย.  58 น.ส.ลักษณ์มี  ลอยทับเลิศ 20.00
175 27  ก.ย.  58 นายบัญญัติ  อินทรธนู 1,000.00
176 27  ก.ย.  58 นายสุชิน  สาระจันทร์ 1,000.00
177 27  ก.ย.  58 นายศรีนวล - นางเพ็ญพร  ปะระดี 500.00
178 27  ก.ย.  58 น.ส.หญิง  อินตา  กศน.ตำบลช้างเผือก 40.00
179 27  ก.ย.  58 นายล่าง  แซ่ล่าง  กศน.ตำบลช้างเผือก 100.00
180 27  ก.ย.  58 นายพีรากร  บุนนาค และครอบครัว 360.00
181 27  ก.ย.  58 นายนาวิน  วิยาภรณ์ 300.00
182 27  ก.ย.  58 นายธนทัต  สิทธิชัย 500.00
183 27  ก.ย.  58 กาดหน้ามช. 360.00
184 27  ก.ย.  58 คุณตาทองดี - ยายจันทรา สิทธิชัย 1,000.00
185 27  ก.ย.  58 นายสายทอง  ขัติยะ, น.ส.ณัฏทิชา  ฮุงฮาน 40.00
186 27  ก.ย.  58 นางนิรมล  แสงศรี พร้อมครอบครัว 100.00
187 27  ก.ย.  58 นายธีรภัตทร์  แสงศรี 100.00
188 27  ก.ย.  58 นักศึกษา  กศน.ตำบลช้างเผือก 304.00
189 27  ก.ย.  58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 1,000.00
190 27  ก.ย.  58 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ 500.00
191 27  ก.ย.  58 ครูและนักศึกษา กศน. ตำบลหายยา 259.00
192 27  ก.ย.  58 น.ส.อุบลวรรณ  เจิดจำรัส กศน. ตำบลหายยา 20.00
193 27  ก.ย.  58 ครูและนักศึกษา กศน. ตำบลหายยา 140.00
194 27  ก.ย.  58 พระยีสุ๘  คำเสาร์, พระสเน่ห์  เหมาดา 80.00
195 27  ก.ย.  58 พระมนตรี  อินทวังโส 100.00
196 27  ก.ย.  58 นางพันธุ์ทิพย์  วังแผน 60.00
197 27  ก.ย.  58 นางพินน์นรา  บุญสิงห์ และครอบครัว 300.00
198 27  ก.ย.  58 นางอัญชลี  จันต๊ะสาร  ครูอาสาสมัคร 100.00
199 27  ก.ย.  58 น.ส.กัลย์สุดา  วิมลพันธุ์ 20.00
200 27  ก.ย.  58 จอ.ชัชพงศ์  วิมลพันธุ์ 20.00
201 27  ก.ย.  58 นางสุกัญสุดา  วิมลพันธุ์ 20.00
202 27  ก.ย.  58 นักศึกษา  กศน.ตำบลช้างเผือก 140.00
203 27  ก.ย.  58 อ.สมบูรณ์  ทำนอง 500.00
204 27  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00
205 27  ก.ย.  58 คุณเฉลิม - คุณกมลทิพย์ รัชชนะกุล 5,000.00
206 27  ก.ย.  58 น.ส.นัติยา  หลานไทย 200.00
207 27  ก.ย.  58 นางเกื้อกูล  ชั่งใจ 500.00
208 27  ก.ย.  58 นางสุวรรณ ภูติวณิชย์ 200.00
209 27  ก.ย.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
210 27  ก.ย.  58 นางกวิสรา  ชวนวัน (สตบญ) 200.00
211 27  ก.ย.  58 น.ส.พัชรนันท์  เกียรติบัณฑิต 500.00
212 27  ก.ย.  58 นายปิยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ 200.00
213 27  ก.ย.  58 นายทองพลู  จันทบูรณ์ สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. 300.00
214 27  ก.ย.  58 ลุงนันต์ 100.00
215 27  ก.ย.  58 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง และครอบครัว สพป.อุตรดิตย์ เขต 1 300.00
216 27  ก.ย.  58 นางอธิชา  รจนะ ผอ. กศน. จังหวัดชุมพร 1,000.00
217 27  ก.ย.  58 น.ท.สาธร - นางภคพร - รตอ.สว่างพงษ์  ดวงเพชร 1,000.00
218 27  ก.ย.  58 นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาราชบุรี 1,000.00
219 27  ก.ย.  58 นายอนันต์  กลัปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1,000.00
220 27  ก.ย.  58 นางจิตตรี  ทับทิม 1,000.00
221 27  ก.ย.  58 นายอริณณวิศ - ด.ช.อังควีร  กันทรรศยศ และเพื่อนฯ 1,000.00
222 27  ก.ย.  58 คุณดวงพร  อัจฉริยวิวิธิ 1,000.00
223 27  ก.ย.  58 นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,000.00
224 27  ก.ย.  58 น.ส.อัจฉรา  รัตนบุญสิน 1,000.00
225 27  ก.ย.  58 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 1  1,000.00
226 27  ก.ย.  58 นางปราณี  ศิวารมณ์ และครอบครัว ผอ.ภารกิจกฎหมายฯ กคศ. 1,000.00
227 27  ก.ย.  58 คุณทรงพล  หาญศิริมีชัย  ผอ.พลังงาน จังหวัดตาก 1,000.00
228 27  ก.ย.  58 นางณธิสร - น.ส.สวรส - ด.ญ.กีรตยา  จันทรรศยศ 1,000.00
229 27  ก.ย.  58 นางเพ็ญ  วรรธนะวุฒิ 1,000.00
230 27  ก.ย.  58 นางเสริม  ทรัพย์เกิด 1,000.00
231 27  ก.ย.  58 ครูเสรีย์  ทรัพย์เกิด 1,000.00
232 27  ก.ย.  58 นางสุรีย์  ทรัพย์เกิด 1,000.00
233 27  ก.ย.  58 ครอบครัวแพรกสมุทร (ราชบุรี) 1,000.00
234 27  ก.ย.  58 พ.ท.สมมิตร  ทรัพย์เกิด 1,000.00
235 27  ก.ย.  58 อ.สมบูรณ์  เดชะบุญ 1,000.00
236 27  ก.ย.  58 คุณนภา  ทรัพย์เกิด  ร้านโลหะกิจ 1,000.00
237 27  ก.ย.  58 นางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์  ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1,000.00
238 27  ก.ย.  58 นางผานิตย์  มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,000.00
239 27  ก.ย.  58 พลตรีณรงค์  สุภาพงษ์ 1,000.00
  27  ก.ย.  58 คุณวรวรรณ  สุภาพงษ์ 1,000.00
  27  ก.ย.  58 คุณนงลักษณ์  ชิ้นปิ่นเกลียว 1,000.00
  27  ก.ย.  58 คุณชญดา  ทรัพย์เกิด 1,000.00
240 27  ก.ย.  58 น.ส.ปิยะธิดา  ทรัพย์เกิด 1,000.00
241 27  ก.ย.  58 น.ส.จินตนา  ชิ้นปิ่นเกลียว 1,000.00
242 27  ก.ย.  58 นางกิติมา  ชิ้นปิ่นเกลียว 1,000.00
243 27  ก.ย.  58 นายพิสิษฐ์ นางจุฑารัตน์  เดชวงศ์ถา 1,000.00
244 27  ก.ย.  58 นายณรงค์ฤทธิ์  กันสืบ 40.00
245 27  ก.ย.  58 พนักงานบริษัท โคโค่นัท จำกัด ราชบุรี 3,000.00
246 28  ก.ย.  58 กศน.แม่ทา 500.00
247 28  ก.ย.  58 หลวงพ่อร่วมทำบุญ 2,100.00
248 28  ก.ย.  58 สำนักอำนวยการ  สป 2,410.00
249 29  ก.ย.  58 นางชลพิชา  หาญณรงค์  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเสริมงาม และบุคลากรกศน.อำเภอเสริมงาม 450.00
250 29  ก.ย.  58 สพป.เชียงใหม่.เขต 4 500.00
251 30  ก.ย.  58 สาขาวิชานิติศาสตร์  ม.ราชภัฏลำปาง 267.00
252 30  ก.ย.  58 ครอบครัวทรัพย์เกิด 500.00
253 30  ก.ย.  58 สพม.34 268.00
254 30  ก.ย.  58 น.ส.อรสา  ดีทุ่งและครอบครัว,น.ส.ธิดารัตน์  ใจจันทรา  และครอบครัว 550.00
255 30  ก.ย.  58 นายสริณนพ  อาทิตย์ 100.00
256 30  ก.ย.  58 คุณแมตตา  นิรัตน์ตระกูล  (สำนักตรวจ) 200.00
257 30  ก.ย.  58 นายวิมล  จำนองบุตร 1,000.00
258 1  ต.ค.  58 นางสาวเยาวเรศ  รุ่งเรือง,น.ส.ปรียาพัฒน์  จันคำ,น.ส.ชนัญธิดา คานดอยแดน 140.00
259 1  ต.ค.  58 นายนิรัตน์-นางส่งศรี  พิกุลทอง 1,000.00
260 1  ต.ค.  58 น.ส.นารี-นางสายพิณ-นายขวัญ-นายไกรกิติ  พิกุลทอง  
261 1  ต.ค.  58 น.ส.วรพรรณ  นันทวงศ์  และครอบครัว,น.ส.อัญรัตน์  ไพรพนาพงศ์ 200.00
262 20  ต.ค.  58 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเชียงใหม่ 1,000.00
263 20  ต.ค.  58 สพป.นครศระรรมราช  เขต  4 1,000.00
264 20  ต.ค.  58 สนง.กศน.จังหวัดลำปาง 1,000.00
265 20  ต.ค.  58 สกก.สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด 690.00
266 20  ต.ค.  58 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 500.00
267 20  ต.ค.  58 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 500.00
268 20  ต.ค.  58 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 2,000.00
269 20  ต.ค.  58 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 400.00
270 20  ต.ค.  58 สพม.34 1,000.00
271 20  ต.ค.  58 น.ส.จีราภรณ์  ตังดาวัฎฎ์ 20.00
272 20  ต.ค.  58 ด.ญ.ศศิวิมล 20.00
273 20  ต.ค.  58 ด.ช.พงศ์ปกรณ์ 20.00
274 20  ต.ค.  58 สุธัญญา  วุฒิพัฒน์ 20.00
275 20  ต.ค.  58 ด.ญ.อุทัยวรรณ  ปภพพาล 20.00
276 20  ต.ค.  58 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 12.25
277 12  พ.ย.  58 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1,000.00
       
      163,603.25
 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri